Cách tính thu nhập tính thuế TNCN

Cách tính thu nhập chịu thuế: Năm 2011

Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập cá nhân = (Thu nhập – 4 triệu giảm trừ bản thân- (1,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách nhiệm theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 620.000VNĐ)

Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (4 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*1.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc

Căn cứ: Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Điều 5. Điều khoản thi hành

  1. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định Điều 1 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này không được vượt quá 620.000 đồng/người/tháng.

+Cách tính thu nhập chịu thuế: 2012

Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập cá nhân = (Thu nhập – 4 triệu giảm trừ bản thân- (1,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách nhiệm theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)

Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (4 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*1.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc

Tiền cơm: Theo Luật Lao động 

– Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 ( có hiệu lực từ 1/5/2012) quy định về mức ăn ca như sau:

“Mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá  680.000 đồng/ người/ tháng ”

+Cách tính thu nhập chịu thuế: 2013

Theo luật thuế TNCN: Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập cá nhân = (Thu nhập – 9 triệu giảm trừ bản thân- (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách nhiệm theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)

Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (9 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(10.5%)

Năm 2013:giảm trừ bản thân là 4 triệu x 6 tháng đầu năm = 24 tr + 9 triệu x 6 tháng cuối năm = 54 tr tổng cộng : 78 triệu cả năm

Năm 2014 đến nay :Giảm trừ bản thân là 9 triệu x 12 tháng =108 tr / năm

Mức giảm trừ gia cảnh mới:

Theo quy định hiện hành (Được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013), mức giảm trừ gia cảnh được quy định như sau:

Đối với người phụ thuộc        => 1,6 triệu đồng/tháng.=>     3,6 triệu đồng/ tháng.

Đối với người nộp thuế          => 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm.     => 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm

Tiền cơm: Theo Luật Lao động

– Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 ( có hiệu lực từ 1/5/2012) quy định về mức ăn ca như sau:

“Mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá  680.000 đồng/ người./ tháng “

Chi tiền ăn ca:

-Không vượt quá mức 680.000đ/ tháng/ người.

-Nếu doanh nghiệp tự tổ chức ăn ca cho người lao động, thì không bị khống chế bởi mức trên.

Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 680.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 680.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 680.000 hay < 680.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 680.000 bị loại khi tính thuế TNDN

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn và giải đáp thắc mắc, có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây :

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ACPA 
  • Hotline : 0915 126 621
  • Địa  ch :Số 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM
  • Email :kiemtoanacpa@gmail.com
  • Website : http://www.ketoanachau.vn/

 

———————————————————————————————————————————————————————

Cách tính thu nhập tính thuế TNCN, Cach tinh thu nhap tinh thue TNCN


[HTV1] ACPA chia sẻ chuyện nghề Kiểm Toán

Cách tính thu nhập tính thuế TNCN
Rate this post

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề