Liên hệ

CÔNG TY KẾ TOÁN Á CHÂU

Địa chỉ 1: 34/54 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Địa chỉ 2: 59/3 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: Lĩnh vực kế toán- kiểm toán (+84) 28 22 621 621

Lĩnh vực Giấy phép: (028) 22 535 053

Mã số thuế: 0312412104

Phụ trách kế toán – kiểm toán: (+84) 915 126 621 (Mr.Việt)
Email: kiemtoanacpa@gmail.com

Phụ trách luật – giấy phép: (+84) 932 790 570 (Mr.Vương)
Email: vuongnm@ketoanachau.vn